Powered by partypoker

Duikeldam

Het project

Het Duikeldam windproject is gepland ten zuiden van de E34 Antwerpen - Zelzate op het grondgebied van de gemeente Beveren (Vrasene) 3 windturbines en 1 te Sint-Gillis-Waas.

Op kerstavond 2009 leverde Stedenbouw een bouwvergunning af voor de turbines en op 28 januari 2010 besliste de Oost-Vlaamse deputatie de milieuvergunningsaanvraag goed te keuren. Daarmee werd het licht op groen gezet voor de realisatie van het windproject, dat eind 2012 in produktie werd genomen.

De windturbines zijn iets groter en krachtiger dan onze turbines langs de E17 in Kruibeke en Beveren. De as van de windturbines zal 100 m boven het maaiveld draaien en de wieken beschrijven een cirkel met een diameter van 90 m. De technologische ontwikkeling van windturbines gaat voortdurend verder, ook dankzij Vlaamse bedrijven. Met de 4 turbines zal gemiddeld evenveel stroom geproduceerd worden als de 6.000 gezinnen van de omliggende dorpen Vrasene, Verrebroek, Meerdonk en Sint-Gillis-Waas verbruiken.

Inplanting

Bij de inplantingkeuze is met vele elementen rekening gehouden en de locatie is dan ook één van de meest geschikte in het Waasland voor de inplanting van windturbines. Bundeling van windturbines met bestaande lijninfrastructuur, autoweg, kanaal of spoorweg in clusters is een belangrijke voorwaarde voor de goede ruimtelijke inpassing.

Voldoende afstand tot woningen

Iedere windturbine staat op minstens 250 m van een woning. Volgens de geluidprognoses is er voor de bewoners geen hinder te verwachten ten gevolge van het geluid van de windturbines. Ook 's nachts zal het verkeer op de snelweg, nog het geluid van de windturbines overstemmen.

Wanneer de wind en zonneschijn uit dezelfde of tegenoverstelde richting komen en de wieken voor de zon draaien, kan er een vervelend flikker- of slagschaduweffect optreden in de leef- of werkplek. De hinder treedt vooral 's morgens en 's avonds in de lente of herfst op, bij laagstaande zon. Door de zorgvuldige keuze van de inplantingplaatsen van de windturbines is er zeer weinig hinder ten gevolgen van het slagschaduweffect voor de omwonenden.


Inplanting windturbines Duikeldam

Land- en tuinbouw

De inplantingplaatsen zijn zo gekozen dat er maximaal gebruik kan gemaakt worden van de bestaande wegen om de inplantingplaatsen te bereiken. De funderingssokkel voor de windturbine neemt slechts 300 m² in en er is een toegangsweg aangelegd van ongeveer 130 m van de weg tot de voet van de windturbines. De omliggende gronden blijven agrarisch gebied en voor de landbouw beschikbaar.

Natuur

Bij de keuze werd rekening gehouden met de uitgesloten : vogelrichtlijngebieden (havengebied van linkeroever), habitatrichtlijngebieden, of andere natuurgebieden. De inplantingsplaatsen zijn niet in het Landschappelijk waardevol agrarischgebied.

Luchtvaart

De windturbines zijn op voldoende afstand van de luchthavens en de snelweg ingeplant, zodat er geen hinder of risico voor de luchtvaart is.

Fortech :: Samelstraat 21 A :: B - 9170 Sint-Gillis-Waas :: T: +32 (0) 3 225 10 01 :: F: +32 (0) 3 755 19 03 :: E: info(at)fortech.be