Powered by partypoker

Baggaart-Stekene

Inplanting

Het windpark Baggaart-Stekene is een windpark in ontwikkeling. De originele aanvraag uit 2017 omvatte 6 windturbines op een lijn ten zuiden van de expresweg E34 in de gemeenten Moerbeke-Waas en Stekene. 

Baggaart-Stekene is de naam voor een nieuwe vergunningsaanvraag. Daarin worden 3 windturbines in landbouwgebied te Stekene aangevraagd. Daarin wordt 1 windturbine door Fortech/Wase Wind aangevraagd (WT1) en 2 windturbines door Engie WT2 en WT3). 

Status

In 17 december 2021 werd de vergunningsaanvraag ingediend.

Het Vlaams Gewest besliste in november 2022 om een vergunning te geven voor het windpark. 

De Raad voor Vergunningsbestwistingen heeft het aangetekende beroep verworpen in oktober 2023.

Aangevraagde afmetingen

Vermogen/WTmax. 6.8 MW
Ashoogtemax. 155 m
Wiekdiametermax. 162 m
Tiphoogtemax. 230 m
Productie/WT12.000 MWh/jaar
Productie park35.000 gezinnen

Geluidskaart

De meeste woningen in de nabijheid van het voorgestelde windpark liggen in landbouwgebied (lichte achtergrondkleur). Deze woningen hebben als maximale geluidsnormen: 48dB(A) tijdens de dag (groene lijn op de kaart), 43dB(A) tijdens de avond en de nacht (donkerblauwe lijn op de kaart). Geen enkele woning ligt binnen deze zone.

Woningen in een zone met een rode achtergrondkleur op de kaart vallen onder een andere norm. Deze is geldig voor o.a. woonzone, recreatie-en bosgebied. Woningen hebben hier als maximale geluidsnormen: 44dB(A) tijdens de dag (blauwe lijn op de kaart), 39dB(A) tijdens de avond en de nacht (paarse lijn op de kaart). Tijdens de dag valt geen enkele woning binnen de dagcontour. Tijdens de avond en nacht liggen wel woningen binnen de (paarse) lijn, maar die vallen onder de norm van landbouwgebied (paragraaf hierboven).

Zodoende wordt voor alle woningen voldaan aan de geluidsnormen die opgelegd worden door de Vlaamse overheid.

De overheid zal naar alle waarschijnlijkheid een controlemeting opleggen om de reële geluidsniveaus na te meten op deze berekeningen. Zo wordt gegarandeerd dat het windpark ook effectief aan alle normen voldoet.

Van sommige buren kregen we vragen over infrasoon of infrageluid. Dit is geluid met een frequentie van lager dan 20 Herz, het is niet hoorbaar. Toch is infrageluid overal: in de auto, in het verkeer, als de wind waait of in huis door huishoudelijke toestellen. Een 15-tal jaar geleden stelden enkele onderzoekers de vraag wat het effect van infrageluid van windturbines op de gezondheid van omwonenden is. Tal van studies tonen aan dat er door infrageluid geen meetbare verstoring van de gezondheid is. Wel kan stress gelinkt zijn aan ergernis. Deze link vat zo'n 123 studies samen over dit topic.

Slagschaduwkaart

Als de zon op de rotor van een windturbine schijnt dan geeft dit een bewegende schaduw, slagschaduw. Als slagschaduw op het raam van een woning valt kan dit als hinderlijk worden ervaren, vooral de afwisseling tussen wel en geen schaduw. Vlaanderen hanteert strenge normen voor woningen, nl. max 8u/jaar en max. 30min/dag per woning. Moderne turbines zijn hiervoor uitgerust met software die volautomatisch stilzet bij overschrijding van de norm en ook weer automatisch opstart wanneer de slagschaduw voorbij de woning valt. Aangezien niet elk jaar op dezelfde dag de zon schijnt werkt de software met jaartellers, om zich zo aan te passen aan de reële uren zonneschijn en de toepassing van de norm.

De oranje lijn op de slagschaduwkaart is de grens waarbinnen in een gemiddelde jaar meer dan 8u/jaar slagschaduw wordt verwacht. Al deze woningen en woningen binnen de 4u-contour zullen in het slagschaduwsysteem opgenomen zijn. 

Daarnaast kunnen we per woning berekenen hoeveel slagschaduw er theoretisch mogelijk is en wanneer dit kan voorvallen. Contacteer ons zeker als u vragen hebt hierover. We kunnen dit berekenen voor uw woning. 

Landbouw en biodiversiteit

In tegenstelling tot oudere windparken zal de permanente kraanplaats in Baggaart-Stekene kleiner zijn en dus minder landbouwgrond innemen (max. 625m²).

Uit ervaring met windparken weten we dat er geen impact is op de groei van landbouwgewassen in de omgeving. Ook vee en paarden in de omgeving van windturbines reageren er weinig op.

Specifiek voor dit windpark werd onderzocht of er effect is op vogels en vleermuizen. Er is geen vogeltrekroute of vogelfoerageerroute over deze zone. Wel werden er nabij en in het het Wullebos verschillende vleermuizen gedetecteerd. Hiervoor zal een stilstandsregeling ingesteld worden in afstemming met Agentschap Natuur en Bos.

Verder zullen er een 4-tal bomen verwijderd worden voor de toegang tot de kraanplaats van WT1, alsook een aantal wilgen geknot tijdens de bouwfase.

Vragen? Op de hoogte blijven?

We geven graag verder persoonlijke toelichting over vragen rond dit project. Ook tijdens de uitbating blijven we bereikbaar.

Dit kan per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon tijdens de kantooruren (03/707 19 01)

 

Fortech :: Samelstraat 21 A :: B - 9170 Sint-Gillis-Waas :: T: +32 (0) 3 225 10 01 :: F: +32 (0) 3 755 19 03 :: E: info(at)fortech.be